• Home
  • Japanese
  • Bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana (カタカナ)

Bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana (カタカナ)

Bảng chữ cái katakana đầy đủ bao gồm 5 bảng nhỏ: Chữ cái katakana cơ bản, Bảng âm đục, Bảng âm ghép, Bảng âm ngắt và Bảng trường âm.

Bảng chữ cái Katakana cơ bản

Bảng âm đục

Bảng âm ghép

Âm ngắt (xúc âm)

Âm ngắt của Katakana cũng có cách phát âm giống như Hiragana và chữ ツ được viết nhỏ lại thành ッ

Ví dụ:

ロマンチク romantikku : lãng mạn (romantic)

カー sakkaa : bóng đá (soccer)

セット    Setto

チケット   Chiketto

Trường âm

Trường âm của Katakana thì tất cả đều biểu diễn bằng dấu「-」

Ví dụ:
インタネット intaanetto : Internet

コーヒ koohii : Coffee, cà phê

テープ  teepu

ビール       biiru

カード       kaado

コンピュータ     konpyuuta

 

Comments

comments

Leave a Reply